skip to Main Content

شبکه
کاربران عزیز با استفاده از این شبکه می توانند خریدهای معمول خود که از اپلیکیشن ها و وب سایت ها انجام میدهند را تبدیل به اعتبار نمایند و از اعتبار خود خرید کنند .فقط کافیست که اپ یا وب سایت در لیست شبکه قرار گرفته باشد.

این شبکه طوری طراحی شده که کاربران بتوانندبا دعوت دوستان و آشنایان خود به  تعدادی که در( اخبارسایت ) اعلام می شودپورسانت دریافت نمایند .

جهت دریافت پورسانت( اعتبار)،عضویت در شبکه الزامیست.

این شبکه سیستم هرمی معمول را منسوخ کرده و شکل جدیدی در آن جهت محاسبه پورسانت (اعتبار) اعمال کرده است
مشترک شدن اپ و وب سایتها با شبکه :

شرکت ها و اپ ها میتوانند اپ و وب سایت خود را به ما اعلام فرمایند و عضو خانواده MDR شوند ،ما همکاران خود را به کاربران عزیز همواره معرفی خواهیم کرد.

کاربران سایت میتوانند اپ ها و وب سایت های مشترک شده با MDR را ببینند و از خدمات آنها بهره مندشده و پورسانت خود را نیزدریافت نمایند.

zoom

zoom

مشترک شدن اپ و وب سایتها با شبکه :

شرکت ها و اپ ها میتوانند اپ و وب سایت خود را به ما اعلام فرمایند و عضو خانواده MDR شوند ،ما همکاران خود را به کاربران عزیز همواره معرفی خواهیم کرد.

کاربران سایت میتوانند اپ ها و وب سایت های مشترک شده با MDR را ببینند و از خدمات آنها بهره مندشده و پورسانت خود را نیزدریافت نمایند.

همکاری گسترده تر

برنامه ها و خدمات به طورمداوم در حال بررسی و برنامه ریزی می باشند تابه هر چه بهتر شدن شبکه کمک نماید

قوانین وراهنما 

جهت ثبت نام کد معرف لازم می باشد.اگر معرفی ندارید حتما به ما اطلاع دهید.

ثبت نام | ورود

وب سایت و اپ های متصل به شبکه MDR :

Hamrah bartar-128.128
cafebazar
android_myket

اخبارسایت

فقط اعضا میتوانند مشاهده نمایند

تمام حقوق این سایت متعلق به شبکه  MDR می باشد

Italian Trulli

MDRNetwork