skip to Main Content

شبکه
کاربران عزیز با استفاده از این شبکه می توانند خریدهای معمول خود که از اپلیکیشن ها و وب سایت ها انجام میدهند را تبدیل به اعتبار نمایند و از اعتبار خود خرید کنند .فقط کافیست که اپ یا وب سایت در لیست شبکه قرار گرفته باشد.

این شبکه طوری طراحی شده که کاربران بتوانندبا دعوت دوستان و آشنایان خود به  تعدادی که در( اخبارسایت ) اعلام می شودپورسانت دریافت نمایند .

جهت دریافت پورسانت( اعتبار)،عضویت در شبکه الزامیست.

این شبکه سیستم هرمی معمول را منسوخ کرده و شکل جدیدی در آن جهت محاسبه پورسانت (اعتبار) اعمال کرده است
مشترک شدن اپ و وب سایتها با شبکه :

شرکت ها و اپ ها میتوانند اپ و وب سایت خود را به ما اعلام فرمایند و عضو خانواده MDR شوند ،ما همکاران خود را به کاربران عزیز همواره معرفی خواهیم کرد.

کاربران سایت میتوانند اپ ها و وب سایت های مشترک شده با MDR را ببینند و از خدمات آنها بهره مندشده و پورسانت خود را نیزدریافت نمایند.

zoom

zoom

مشترک شدن اپ و وب سایتها با شبکه :

شرکت ها و اپ ها میتوانند اپ و وب سایت خود را به ما اعلام فرمایند و عضو خانواده MDR شوند ،ما همکاران خود را به کاربران عزیز همواره معرفی خواهیم کرد.

کاربران سایت میتوانند اپ ها و وب سایت های مشترک شده با MDR را ببینند و از خدمات آنها بهره مندشده و پورسانت خود را نیزدریافت نمایند.

همکاری گسترده تر

برنامه ها و خدمات به طورمداوم در حال بررسی و برنامه ریزی می باشند تابه هر چه بهتر شدن شبکه کمک نماید
جهت ثبت نام کد معرف لازم می باشد.اگر معرفی ندارید حتما به ما اطلاع دهید.

ثبت نام | ورود

وب سایت و اپ های متصل به شبکه MDR :

Hamrah bartar-128.128
cafebazar
android_myket

اخبارسایت

فقط اعضا میتوانند مشاهده نمایند

تمام حقوق این سایت متعلق به شبکه  MDR می باشد

Italian Trulli

MDRNetwork