skip to Main Content

شبکه
کاربران عزیز با استفاده از این شبکه می توانند خریدهای معمول خود که از اپلیکیشن ها و وب سایت ها انجام میدهند را تبدیل به یک درآمدی برای خود نمایند فقط کافیست که اپ یا وب سایت در لیست شبکه قرار گرفته باشد.

این شبکه طوری طراحی شده که کاربران بتوانندبا دعوت دوستان و آشنایان خود به  تعدادی که در( اخبارسایت ) اعلام می شودپورسانت دریافت نمایند .

جهت دریافت پورسانت،عضویت در شبکه الزامیست.
مشترک شدن اپ و وب سایتها با شبکه :

شرکت ها و اپ ها میتوانند اپ و وب سایت خود را به ما اعلام فرمایند و عضو خانواده MDR شوند ،ما همکاران خود را به کاربران عزیز همواره معرفی خواهیم کرد.

کاربران سایت میتوانند اپ ها و وب سایت های مشترک شده با MDR را ببینند و از خدمات آنها بهره مندشده و پورسانت خود را نیزدریافت نمایند.

zoom

zoom

مشترک شدن اپ و وب سایتها با شبکه :

شرکت ها و اپ ها میتوانند اپ و وب سایت خود را به ما اعلام فرمایند و عضو خانواده MDR شوند ،ما همکاران خود را به کاربران عزیز همواره معرفی خواهیم کرد.

کاربران سایت میتوانند اپ ها و وب سایت های مشترک شده با MDR را ببینند و از خدمات آنها بهره مندشده و پورسانت خود را نیزدریافت نمایند.

همکاری گسترده تر

برنامه ها و خدمات به طورمداوم در حال بررسی و برنامه ریزی می باشند تابه هر چه بهتر شدن شبکه کمک نماید
جهت ثبت نام کد معرف لازم می باشد.اگر معرفی ندارید حتما به ما اطلاع دهید.

جهت دانلود آپ سایت کلیک نمایید.

ثبت نام | ورود

وب سایت و اپ های متصل به شبکه MDR :

اخبارسایت

فقط اعضا میتوانند مشاهده نمایند

تمام حقوق این سایت متعلق به شبکه  MDR می باشد

Italian Trulli

MDRNetwork